Vợt Cầu Lông Yonex NanoFlare 800 Chính Hãng – Vợt mượn thử

Vợt Cầu Lông Yonex NanoFlare 800 Chính Hãng – Vợt mượn thử

Vợt cầu lông Yonex NanoFlare 800 là một trong những dòng vợt nhẹ, thân vợt cứng giúp người chơi thực hiện những động tác chính xác, hỗ trợ và cải thiện khả năng điều cầu.

Vợt Cầu Lông Yonex NanoFlare 800 Chính Hãng – Vợt mượn thử

  • 1 bao đơn
  • 1 phiếu bảo hành chính hãng
  • 1 cây vợt
Đặt hàng Vợt Cầu Lông Yonex NanoFlare 800 Chính Hãng – Vợt mượn thử