Vợt cầu lông Yonex Astrox 88S Pro chính hãng – Vợt mượn thử

Vợt cầu lông Yonex Astrox 88S Pro chính hãng – Vợt mượn thử

Vợt cầu lông Yonex Astrox 88S Pro được thiết kế để theo kịp lối chơi tốc độ ngày càng cao trong đánh đôi. Astrox 88S Pro thích hợp với người chơi tấn công nhanh nửa trên với khả năng giữ và kiểm soát cầu tốt 17% so với bản Astrox 88s trước đó và khả năng đẩy cầu tăng 3%.
Yonex Astrox 88S Pro

Đặt hàng Vợt cầu lông Yonex Astrox 88S Pro chính hãng – Vợt mượn thử