Vợt Cầu Lông Mizuno Fortius 11 Quick Chính Hãng – Vợt mượn thử

Vợt Cầu Lông Mizuno Fortius 11 Quick Chính Hãng – Vợt mượn thử

Vợt cầu lông Mizuno Fortius 11 Quick chính hãng nổi trội với điểm cân bằng khoảng 300mm, trọng lượng 4U, đũa vợt cứng và ngắn kết hợp cùng cán cầm dài hoàn hảo cho lối chơi Phản Tạt, Tấn Công Nhanh và hiện đang được vận động viên đơn nam Kenta Nishimoto của Nhật Bản sử dụng. Mizuno Fortius 11 Quick

Vợt Cầu Lông Mizuno Fortius 11 Quick Chính Hãng – Vợt mượn thử

  • 1 bao đơn
  • 1 phiếu bảo hành chính hãng
  • 1 cây vợt
Đặt hàng Vợt Cầu Lông Mizuno Fortius 11 Quick Chính Hãng – Vợt mượn thử