Vợt Cầu Lông Lining Tectonic 7 Chính Hãng – vợt mượn thử

Vợt Cầu Lông Lining Tectonic 7 Chính Hãng – vợt mượn thử

LiNing Tectonic 7 có điểm cân bằng vừa phải hơi nặng đầu và trục cứng trung bình phù hợp với những người chơi có kinh nghiệm, điều tiết toàn diện trận đấu.

Vợt Cầu Lông Lining Tectonic 9 chính hãng

  • 1 bao đơn
  • 1 phiếu bảo hành chính hãng
  • 1 cây vợt
Đặt hàng Vợt Cầu Lông Lining Tectonic 7 Chính Hãng – vợt mượn thử