Vợt Cầu Lông Lining Halbertec 8000 chính hãng – Vợt mượn thử

Vợt Cầu Lông Lining Halbertec 8000 chính hãng – Vợt mượn thử

Vợt Cầu Lông Lining Halbertec 8000

  • Bảo hành 60 ngày.
  • Vợt mới 100%.
  • 01 túi đựng vợt đi kèm.
Đặt hàng Vợt Cầu Lông Lining Halbertec 8000 chính hãng – Vợt mượn thử