Vợt Cầu Lông Lining Calibar 500 Pro – Vợt mượn thử

Vợt Cầu Lông Lining Calibar 500 Pro – Vợt mượn thử

Lining Calibar 500 Pro là cây vợt có thân cứng trung bình nên kiểm soát cầu rất tốt, tập trung được đa số lực tay người chơi tác động vào cầu, giúp cầu đi nhanh và mạnh với độ chính xác cao hơn.

Vợt Cầu Lông Lining Calibar 500 pro chính hãng

  • 1 bao đơn
  • 1 phiếu bảo hành chính hãng
  • 1 cây vợt
Đặt hàng Vợt Cầu Lông Lining Calibar 500 Pro – Vợt mượn thử