Vợt Cầu Lông Lining BladeX 700 Chính Hãng – Vợt mượn thử

Vợt Cầu Lông Lining BladeX 700 Chính Hãng – Vợt mượn thử

vợt cầu lông Lining Bladex 700 sẽ phù với lối chơi chuyên phản tạt, tì đè lưới phù hợp dành riêng cho cầu trước trong đánh đôi , trợ lực tay người chơi.

Vợt Cầu Lông Lining BladeX 700 chính hãng

  • 1 bao đơn
  • 1 phiếu bảo hành chính hãng
  • 1 cây vợt
Đặt hàng Vợt Cầu Lông Lining BladeX 700 Chính Hãng – Vợt mượn thử