Vợt cầu lông Lining Aeronaut 6000D chính hãng

Vợt cầu lông Lining Aeronaut 6000D chính hãng

1.900.000

Không căng cước1.900.000
Xóa
  • Tặng 1 cuốn cán Kalovi + 1 bộ cước Z69
  • Miễn phí căng cước chuẩn quốc tế
Đặt hàng Hàng sẽ giao sau 15-20 ngày
Số lượng
  • 01 Vợt chính hãng
  • 01 Túi vợt chính hãng
  • 60 ngày bảo hành chính hãng
Đặt hàng Vợt cầu lông Lining Aeronaut 6000D chính hãng
Vợt cầu lông Lining Aeronaut 6000D chính hãng
1.900.000 Chọn thông số
0