Dây nhảy Yonex AC514 hàng chính hãng

Dây nhảy Yonex AC514 hàng chính hãng

350.000

Dây nhảy Yonex AC514 là dây nhảy bổ trợ chính hãng của Yonex. Với thói quen luyện tập hàng ngày với dây nhảy AC514, sẽ giúp bạn tăng sức bền, tăng khả năng phản xạ cũng như tăng khả năng nhảy đập cầu.

dây nhảy Yonex AC514 là dây nhảy bổ trợ chính hãng của Yonex. Với thói quen luyện tập hàng ngày với dây nhảy AC514, sẽ giúp bạn tăng sức bền, tăng khả năng phản xạ cũng như tăng khả năng nhảy đập cầu.

Đặt hàng Hàng sẽ giao sau 15-20 ngày
Số lượng
Đặt hàng Dây nhảy Yonex AC514 hàng chính hãng
Dây nhảy Yonex AC514
Dây nhảy Yonex AC514 hàng chính hãng
Đặt hàng Hàng sẽ giao sau 15-20 ngày
Số lượng