Tin công nghệ

Công nghệ mắt diều hâu (hawk-eye) trong cầu lông hoạt động như thế nào?

Công nghệ mắt diều hâu (hawk-eye) Tôi đã nói ở đâu đó rằng dù được đào tạo như trọng tài chính , trọng tài giao cầu và trọng tài biên , họ cũng chỉ là con người. Là con người, họ có thể mắc sai lầm. Khi điều này xảy ra, trò chơi có thể trở nên...